Utskrift

Varme arbeider kurs

Sertifiseringskurs i varme arbeider

Alle håndverkere som bruker verktøy med høy varme, er gnistfremkallende eller har åpen flamme må ha sertifikat for varme arbeider dersom arbeidet foregår på sted som ikke er spesielt tilrettelagt for slikt arbeid. Kravet gjelder også den som skal være brannvakt. For å få dette sertifikatet må det tas et spesielt tilrettelagt kurs med som tar opp utfordringene knyttet til varme arbeider og hvordan arbeidet kan utførelse på en sikker måte. I kurset inngår fysisk slokkeøvelse. Kurset avsluttes med eksamen. Ved bestått eksamen utsteder Norsk brannvernforening sertifikatet som vil være gyldig i 5 år. Vi kan avholde våre kurs internt for organisasjoner med minst 10 deltakere.

Resertifiseringskurs i varme arbeider

Har du sertifikat i varme arbeider må du huske å fornye det hvert 5. år. Resertifiseringskurset er nå det samme som nytt kurs.

Ved utførelse av varme arbeider skal det være brannvakt. Denne må også ha sertifikat for varme arbeider.

 

Vi har ikke satt opp kurs for høsten 2019 på grunn av andre aktiviteter.                             Vi kan imidlertid påta oss å avholde bedriftsinterne kurs etter nærmere avtale.

 Ta kontakt for tilbud.

 

 

 

 

Besøkende

Vi har 9 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2002-2017 safeCon norge as. Alle rettigheter reservert.
Tlf: +47 38 09 72 99

Utviklet og driftes av INFERNO