Utskrift

Risikoanalyse

Kurs i risikoanalyse

Alle virksomheter er pålagt å utarbeide risikoanalyser som ledd i det forebyggende arbeid, både innen brannvern og generell helse, miljø og sikkerhet(HMS).
Med kunnskap om virksomhetens risikobilde vil det være enklere å iverksette gode tiltak. Vi arrangerer internkurs for innføring i en enkel teknikk for gjennomføring av risikoanalyse.  Store deler av kurset foregår i gruppearbeid der deltagerne arbeider seg gjennom hele prosessen fra a til å.

Ved kurs i brannvernorganisering vil vi fra 2019 av gi en grundig innføring i risikoanalyse som verktøy i forebyggende brannvern.

Besøkende

Vi har 11 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2002-2017 safeCon norge as. Alle rettigheter reservert.
Tlf: +47 38 09 72 99

Utviklet og driftes av INFERNO