Utskrift

Brannforebygging

Kurs Brannvernorganisering

Alle virksomheter og eiere av nærings- og offentlige bygg er ansvarlig for at forebyggende brannvern er godt organisert. Mange har utnevnt en brannvernleder til å koordinere dette viktige arbeidet. Dersom du har dette ansvaret i din organisasjon må du tilegne deg nødvendig kunnskap om lover og forskrifter som kommer til anvendelse. Vi har som mål å gi deltakerne en klar forståelse av myndighetenes krav, men aller viktigst å vise hvordan man kan bygge opp et målrettet brannvern. Vi har siden 1996 holdt kurs i brannvernorganisering (tidligere kalt brannvernlederkurs) i store deler av landet. Disse kursene er minst like aktuelle for byggeiere, virksomhetsledere, verneombud og andre som får befatning med forbyggende brannvern.

Fra 2019 av vil vi gi en grundig innføring i risikoanalyse som del av dette kurset.

Vi har ikke satt opp kurs for høsten 2019 på grunn av andre aktiviteter.                       Vi kan imidlertid påta oss å avholde bedriftsinterne kurs etter nærmere avtale.

Ta kontakt for tilbud.

Besøkende

Vi har 4 gjester og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2002-2017 safeCon norge as. Alle rettigheter reservert.
Tlf: +47 38 09 72 99

Utviklet og driftes av INFERNO