Utskrift

Betingelser

Betingelser for bruk

safeCon norge as tilbyr denne hjemmesiden som en service for deg. Bruk av hjemmesiden og informasjonen den inneholder, betyr at du som bruker aksepterer betingelsene nedenfor.


Formål med hjemmesiden
Denne hjemmesiden er ment som et hjelpemiddel for eksisterende og fremtidige kunder og leverandører. 


Status på informasjon og ansvar

Vi forsøker å holde denne hjemmesiden ajour, men kan ikke love at den alltid vil være helt korrekt eller ajour. All informasjon på denne hjemmesiden kan endres uten varsel. Opplysninger bør alltid verifiseres. Opplysningene på denne hjemmesiden kan under ingen omstendigheter oppfattes som et tilbud, representasjon, garanti eller inngå som del av en kontrakt.


safeCon norge as kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for tap eller skader, som måtte oppstå som følge av bruk av disse opplysningene på denne hjemmesiden, uansett om det skyldes uaktsomhet fra vår side - all informasjon bør sjekkes omhyggelig. Denne erklæring er underlagt gjeldende lov og har ingen innvirkning på eventuelt produktansvar, som safeCon norge as måtte ha i henhold til norsk lov.

safeCon norge as kan under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for indirekte tap eller ettervirkninger i form av tap, eller økonomiske tap.

Cookies

Vi tar vare på og analyserer enkelte informasjoner fra våre besøkende på hjemmesiden, for å hjelpe oss med å forbedre og utvikle servicen vi tilbyr. Personen kan ikke identifiseres utfra denne informasjonen, heller ikke utfra andre informasjoner vi innehar. Det kan f.eks. være IP-adressen fra den besøkende computer, hvilken browser som benyttes og sidene som besøkes. Vi benytter cookies for å skaffe denne informasjonen.

En cookie er en liten fil som en hjemmeside legger på brukerens harddisk. Denne filen identifiserer spesifikke informasjoner om tidligere besøk på hjemmesider.

Hvordan bruker safeCon norge as cookies?

Vi bruker cookies for å gjenkjenne gjentatte besøk på vår hjemmeside og til å gjøre Web-navigasjonen enklere. Cookies lagrer brukerens land- og språk-preferanser og en vilkårlig tildelt session-ID.

Informasjonen fra disse innsamlede cookies hjelper oss med å finne det antall nye og gjentatte besøkende, samt gjøre det mulig for intern analyse av besøkte sider slik at vi bedre forstår brukerens besøksmønster. Vi bruker disse informasjonene til fortsatt å forbedre navigasjonen på vår hjemmeside og de ytelser vi tilbyr.

Kan jeg blokkere cookies?

De fleste browsere godkjenner automatisk cookies som standard, men normalt kan du nekte cookies eller selektivt godkjenne bestemte cookies ved justering av egenskaper i browseren. Hvis du avviser cookies, kan det imidlertid være noen funksjoner på din side som ikke vil være tilgjengelig for deg, og noen hjemmesider vil kanskje ikke vises korrekt. Du kan finne informasjon om populære browsere og hvordan du stiller inn dine cookies egenskaper på følgende hjemmesider:
Microsoft Internet Explorer: http://www.microsoft.com/info/cookies.htm
Netscape Navigator: http://wp.netscape.com/legal_notices/cookies.html
Firefox: http://www.mozilla.org/projects/security/pki/psm/help_21/using_priv_help.html

Opphavsrett til tekst og bilder Opphavsretten til all tekst- og bildemateriale på denne hjemmesiden tilhører safeCon norge as eller deres lisensgivere. Du kan vise/lese materialet, laste ned og skrive ut materialet til eget bruk og for sirkulasjon utelukkende innenfor din egen organisasjon. Materialet må ikke modifiseres, brukes til annet formål eller kopieres til andre, eller på noen som helst måte brukes til kommersielle formål uten uttrykkelig skriftlig godkjennelse fra oss.

Links
Du kan kun linke til denne hjemmesiden hvis linken din åpner den tillatte siden på vår hjemmeside i et nytt og uavhengig vindu uten ramme, sideoversikt, flytende vindu eller annen tekst- eller bildemateriale som ikke er laget av safeCon norge as, men synlig samtidig på vår hjemmeside. Enhver link som overtreder denne betingelsen, krenker vår opphavsrett på denne hjemmesiden.


Noen linker du får tilbudt på denne hjemmesiden vil føre deg hjemmesider som ivaretas av tredjepart, og som vi ikke har kontroll over. safeCon norge as kan ikke holdes ansvarlig for ting du finner på disse hjemmesidene. For å bruke tredjeparts hjemmesider kan du bli bedt om å akseptere hjemmesideoperatørens betingelser, og disse kan/kan ikke være tilgjengelig. Ikke desto mindre er bruken av en sådan hjemmeside betinget av din aksept av betingelsene som den gjeldene operatør foreskriver.

Gjeldende lov
Disse betingelsene for bruk er underlagt norsk lov, og alle uoverensstemmelser som måtte oppstå i forbindelse med tolkningen av disse betingelsene, eller bruken av denne hjemmesiden skal avgjøres i overensstemmelse med norsk rett.

Besøkende

Vi har en gjest og ingen medlemmer på besøk.

Kopirett © 2002-2022 FDC v/Bjørn Erik Henriksen. Alle rettigheter reservert.
Telefon 908 38 239

Utviklet og driftes av INFERNO